Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

i-NET

Interoperability Enterprise NetWork), Κοινοπραξία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Διαλειτουργικότητα,

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα Δι-επιχειρησιακών Β2Β Συναλλαγών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Βλαχάβας

Καθηγητής Πληροφορικής ΑΕΙ

Τηλ: +30-2310-998145

E-mail: vlahavas@csd.auth.gr

 

 

SingularLogic AE

Στέλιος Παντελόπουλος

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων

Τηλ: +30-210-6266260

E-mail: spantelopoulos@singularlogic.eu

 

 

Synolon AE

Αντώνης Αρλέτος

Γενικός Διευθυντής

Τηλ: +30-2310-502919

E-mail: aaa@synolon.gr